You see bones i see an army

Det är dags att bryta upp. Att ta sig upp lyfta blicken vända på klacken och säga ok nu går vi. Det har varit en lång period av hopplös modlöshet i det här landet. Det känns som det är fler än jag som upplevt allt som omöjligt, tråkigt, trist och som om allt hopp åkt från dessa marker. Verkligheten har tyngt ned varje försök till att vara kreativ, de spontana försöken har drunknat i otrons bittra kommentarer.

Men det är dags att röra sig från klagodiket och lyfta blicken. Inte därför att läget är förändrat eller för att något stort är på gång. Utan för att det helt enkelt bara är dags. Finns ingen större vision bakom än att vi längtar. Vi längtar efter något mer vi längtar efter någon annan verklighet, en verklighet med hopp. Vi längtar efter fruktsamt liv i överflöd.

I samtal med vänner ikväll har vi pratat om tider som varit drömmar som försvunnit och visioner som krossats av den hårda verkligheten. Den naiva drömmen som gick i kras. Hur kan man våga drömma igen? Jag vill så gärna komma dit igen där jag vågade drömma och där inget kunde förstöra det fina. Där jag levde ut min övertygelse med större självklarhet och styrka. Verkligheten ser dock ut på ett annat sätt. Men det jag förstod idag var att det finns en större hemlighet än jag innan insett i trons mysterier. Problemet är inte att jag drömt fel eller vid fel tidpunkt. Problemet är att jag inte byggt rätt på alla områden. ”Sök därför med iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt” 2 Petrusbrevet 1:5-8.

Som jag ser det så finns här nyckeln för ett brinnande liv. Här finns en hemlighet som hjälper att vara stark och sätta gränser som säger tuta och kör eller stopp vänta in rätt tid. Självbehärskning. Kunskap/Insikt (beroende på vilken översättning du läser). Uthållighet. Gudsfruktan. Där finns allt jag längtar efter. Ett liv nära Gud där min iver efter att få leva för Honom får uttryck i livsstil. Men som också vägleder mig genom självbehärskning och kunskap så att jag inte faller offer för villoläror och manipulation. Jag säger inte att det är vattentätt, men jag säger att det är något att sträva efter! Det jag mer än allting annat längtar efter är att mitt liv ska göra skillnad. Att jag kan göra något för att förändra, för att påverka, för att hjälpa. Och det jag längtar efter är att få bära frukt. Men för att bära frukt så behöver jag vara i närkontakt med näringen som gör att jag bär frukt, Jesus. Om kunskapen om min Herre Jesus Kristus får växa till så kommer min tro bära frukt.

Så det jag vill uppmana till är att ta kontroll över din tro igen, lyfta blicken och säga. Ok då reser vi oss upp en gång till, inte för första och säkerligen inte för sista gången, men nu går vi! Vi går inte därför att det är något nytt på gång som kommer förändra allt. Vi går inte därför att spelreglerna blivit förändrade. Vi går därför att vi längtar, vi längtar efter mer.

Här är visionen som en gång satte igång mitt hjärta att bulta och som ikväll återigen fick påminna mig om min längtan om vem jag vill vara…

http://www.24-7prayer.com/cm/resources/28

om du vill se en något ljudligare och snyggare version av samma kolla in:

http://media.24-7prayer.org/thevision/index.html

RSS 2.0